Skip to content

Landsarkivet i Göteborg

På Landsarkivet i Göteborg finns arkiv från statliga och privata verksamheter i det område som idag är Västra Götalands län. I vårt bestånd finns över 800 företagsarkiv och av dessa kommer flera från textilindustrin, men tyngdpunkt på Göteborgsområdet och Sjuhäradsbygden. Huvudparten av dessa arkiv förvaras på Polstjärnegatan 6B på Hisingen i Göteborg. Förteckningar till våra arkiv kan läsas på Nationell Arkivdatabas, NAD (sok.riksarkivet.se/nad).

Landsarkivets textilindustriarkiv innehåller mängder av uppgifter om maskiner, såsom inventarielistor, räkenskaper från inköp av maskiner, produktionsstatistik, fotografier och maskinritningar. Kontakta oss för mer information kring hur man söker och vad man kan hitta i arkiven samt hur arkiv bäst förvaras.

 

Kontaktperson

  • Johannes Daun
  • johannes.daun@riksarkivet.se
  • 010 476 7807
  • riksarkivet.se/goteborg

Kapacitet att producera åt andra?
Nej

Möjlighet att hyra ut personal?
Nej

Sociala medier