Skip to content

Iro AB, Ulricehamn

Vi utvecklar, bygger och integrerar innovativa textila system för golv, hemtextilier, mode och tekniska textilier – från garn till färdig produkt. Iro AB är aktiva inom två olika fält – garnmatare och magnetmotorer.

Vi är duktiga på produktutveckling med avseende på kundanpassade elektriska motorer och kommersiella dessa till lönsamma produkter. Vår specialistkunskap är att ta fram kostnadseffektiva innovationer med avseende på garnmatning för textilmaskinsindustrin.

Kontaktperson

  • Pär Hedman
  • Par.Hedman@iro.se
  • 0321 29752
  • iroab.com

Kapacitet att producera åt andra?
Nej

Möjlighet att hyra ut personal?
Nej